ב -14 ביוני של 2019, יש לנו את תעודות Wras.

המים הניתנים לשתייה חשובים מאוד לבריאות האנשים. זיהום מים הוא הגורם העיקרי המזיק לגופם של האנשים. שיפור איכות מי שתייה הוא חיוני וחשוב ביותר. בדרך כלל המדדים לשיפור מי השתייה הם כדלקמן:
מקורות מים להגנה
מעקב ובקרה על טיפול במים לשתייה
הַנהָלָה
שליטה על העברת מי השתייה

מפרק הגומי הגמיש הוא חלק אחד מכל מערכות צנרת ההולכה, האישורים למי שתייה קפדניים מאוד. הבדיקות כוללות מיקרואורגניזם מימי, חומרי מיצוי העלולים להדאיג את בריאות הציבור.

ב -14 ביוני של 2019, יש לנו את תעודות Wras.

ראה להלן תעודת Wras.


זמן הודעה: 15 ביוני -2019