• A-1 ~Single Arch Rubber Expansion Joint

    A-1 ~ מפרק הרחבת גומי קשת יחידה

    המוצר הקשת היחידה יכול להפחית את הרטט והרעש, שיכולים גם לפתור את התנועות הציריות / רוחביות / זוויתיות / בעיות אקסצנטריות. שכבת חיזוק של המפוח על ידי כבלי ניילון ובשני קצוותיה על ידי טבעות תיל פלדה מוקשות. אוגני הפלדה הצפים נקדחים על פי תקני DIN, ANSI, BS, JIS ותקנים אחרים. אם לחץ הצנרת גבוה בהרבה, יש להרכיב ברגים מחוזקים יחד עם אוגנים.