ביולי.2,2019 קיבלנו אישור CE.

ביולי.2,2019 קיבלנו אישור CE. המוצרים הרלוונטיים הם מפרק גומי התפשטות גמיש, חומר EPDM תחת מפרט EN681-1 1996.

מספר דוח: HST-JNLR2119062045

קונסטרוקציות מפורטות הן כדלקמן:

מפרק קשת יחיד מורם פנים / מפרק גומי פנים שטוח

אוגן קשת כפול סוג מורם / מפרק גומי פנים שטוח

אוגן קשת משולש עם פנים מורמים / מפרק גומי פנים שטוח

אוגן קשת מרובע פי ארבעה מורם פנים / מפרק גומי פנים שטוח

כדוריים כפולות מסוג איחוד הברגה


זמן הודעה: יולי 03-2019